tel. (65) 526-81-58, tel./fax (65) 526-88-59 tel. całodobowy (65) 526-88-08 Administracja Osiedla - ul. Luksemburska 12 e-mail: sekretariat@lsmleszno.com.pl tel. (65) 529-58-49, fax (65) 529-59-33 Centrala - tel. (65) 529-58-16, (65) 529-57-05
Lista osób, które zgłosiły swoje kandydatury
na członków RADY NADZORCZEJ
Leszczy
ńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie
w kadencji 2018-2021
  1. Hanna Dembińska
  2. Jerzy Jankowski
  3. Paulina Kobus
  4. Wioletta Kucharczak-Ciesielska
  5. Wojciech Lewandowski
  6. Mariusz Nowacki
  7. Grzegorz Rusiecki
  8. Ewa Stanisławska-Szczygieł
  9. Roman Sytnik
10. Ireneusz Twardowski