tel. (65) 526-81-58, tel./fax (65) 526-88-59 tel. całodobowy (65) 526-88-08 Administracja Osiedla - ul. Luksemburska 12 e-mail: sekretariat@lsmleszno.com.pl tel. (65) 529-58-49, (65) 529-59-33 Centrala - tel. (65) 529-58-16, (65) 529-57-05
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesznie informuje wszystkich miesz-
kańców, że w dniach 7, 14, 21 września i 9 listopada 2019 r. od godz. 6:00
Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego
będzie odbierał na terenie miasta Leszna
odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.


Odpady należy zgromadzić obok miejsca służącego do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych. Odpady należy wystawić przed godz. 6:00 rano,
jednak nie wcześniej niż 24 godziny przed planowaną zbiórką.

Szczegółowy harmonogram zbiórki dla poszczególnych rejonów miasta
znajduje się poniżej