tel. (65) 526-81-58, tel./fax (65) 526-88-59 tel. całodobowy (65) 526-88-08 Administracja Osiedla - ul. Luksemburska 12 e-mail: sekretariat@lsmleszno.com.pl tel. (65) 529-58-49, fax (65) 529-59-33 Centrala - tel. (65) 529-58-16, (65) 529-57-05
Ogłoszenie naboru na stanowisko instalatora instalacji sanitarnych
Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesznie zatrudni

instalatora instalacji sanitarnych

     Wymagania wobec kandydata:
     1. Wykształcenie zawodowe kierunkowe.
     2. Doświadczenie w pracy minimum 5 lat.
     3. Uprawnienia spawania elektrycznego i gazowego.

CV wraz z kopiami dokumentów potwierdzających kwalifikacje, prosimy składać w sekretariacie Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie przy ul. Sułkowskiego 46.