tel. (65) 526-81-58, tel./fax (65) 526-88-59 tel. całodobowy (65) 526-88-08 Administracja Osiedla - ul. Luksemburska 12 e-mail: sekretariat@lsmleszno.com.pl tel. (65) 529-58-49, (65) 529-59-33 Centrala - tel. (65) 529-58-16, (65) 529-57-05
Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że uruchomiony został Internetowy Portal Mieszkańców.
Za jego pośrednictwem istnieje możliwość wglądu w historię zapisów na koncie użytkowanego lokalu oraz w wysokość opłat i stan salda. Do zalogowania się w Portalu niezbędny jest identyfikator (nazwa użytkownika) oraz hasło. Są to dane poufne - wydawane na pisemny wniosek właściciela lokalu, który należy złożyć w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Sułkowskiego 46. Na jego podstawie wygenerowane zostaną wyżej wymienione dane, po które należy zgłosić się we wskazanym terminie w siedzibie Spółdzielni - pokój nr 2. Do odbioru nazwy użytkownika oraz hasła upoważniony jest osobiście właściciel lokalu, który musi wylegitymować się dowodem osobistym oraz złożyć własnoręczny podpis.
Szanowni Mieszkańcy Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie

Zarząd LSM w Lesznie, działając na podstawie decyzji rządowej o stanie zagrożenia epidemicznego, wprowadza znaczne ograniczenia dotyczące bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami.

Od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania spółdzielnia pracuje:
1. Siedziba spółdzielni przy ul. Sułkowskiego 46
    poniedziałek 8:00-16:00, od wtorku do piątku 7:00-15:00
    tel. (65) 529-58-49, (65) 529-58-16, ( 65) 529-57-05, (65) 529-59-33
    adres e-mail: sekretariat@lsmleszno.com.pl
2. Administracja Osiedla przy ul. Luksemburskiej 12
    od poniedziałku do piątku 7:00-15:00
    tel. (65) 526-81-58, (65) 526-88-59, (65) 526-88-08
    Wszystkie dni tygodnia - Dyżury od 15:00-7:00, tel. (65) 526-88-08

Z uwagi na powyższe, obsługa mieszkańców odbywa się WYŁĄCZNIE w formie:
- poczty tradycyjnej lub lokowania korespondencji do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do siedziby spółdzielni
  przy ul. Sułkowskiego 46 z lewej strony z napisem LSM;
- telefonicznej;
- elektronicznej;
- wydawanie pilnych zaświadczeń po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Wszystkie nieprzewidziane awarie usuwane będą na bieżąco przy udziale pracowników spółdzielni oraz firm zewnętrznych. W przypadku wątpliwości co do tożsamości osób usuwających awarie, prosimy o kontakt telefoniczny ze spółdzielnią w celu potwierdzenia. Przypominamy, że pracownicy spółdzielni posiadają identyfikatory służbowe ze zdjęciem i pieczątką spółdzielni z numerami telefonów.

Jesteśmy przekonani, że nasze Wspólne nasze działania i wyrozumiałość przyczynią się do przeciwdziałania i zwalczania a także zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.
Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie, z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii, wprowadza zakaz korzystania z placów zabaw i urządzeń zabawowych na terenie zasobów Spółdzielni od 24 marca 2020 roku do odwołania.
Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie, z uwagi na zagrożenie koronawirusem, podjął decyzję o zawieszeniu działalności klubu „Kwadrat” w terminie od 12 marca 2020 r. do odwołania.

Ponadto informujemy, że zostaje również odwołany koncert jubileuszowy pt. „Nauczmy się żyć obok siebie” zaplanowany na dzień 27.03.2020 r. w auli Wyższej Szkoły Humanistycznej przy ul. Krótkiej.
Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie, z uwagi na zagrożenie koronawirusem, podjął decyzję o zamknięciu boisk sportowych przy ul. Sułkowskiego i ul. Prochownia od 12 marca 2020 r. do odwołania.