tel. (65) 526-81-58, tel./fax (65) 526-88-59 tel. całodobowy (65) 526-88-08 Administracja Osiedla - ul. Luksemburska 12 e-mail: sekretariat@lsmleszno.com.pl tel. (65) 529-58-49, (65) 529-59-33 Centrala - tel. (65) 529-58-16, (65) 529-57-05
Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że uruchomiony został Internetowy Portal Mieszkańców.
Za jego pośrednictwem istnieje możliwość wglądu w historię zapisów na koncie użytkowanego lokalu oraz w wysokość opłat i stan salda. Do zalogowania się w Portalu niezbędny jest identyfikator (nazwa użytkownika) oraz hasło. Są to dane poufne - wydawane na pisemny wniosek właściciela lokalu, który należy złożyć w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Sułkowskiego 46. Na jego podstawie wygenerowane zostaną wyżej wymienione dane, po które należy zgłosić się we wskazanym terminie w siedzibie Spółdzielni - pokój nr 2. Do odbioru nazwy użytkownika oraz hasła upoważniony jest osobiście właściciel lokalu, który musi wylegitymować się dowodem osobistym oraz złożyć własnoręczny podpis.