tel. (65) 526-81-58, tel./fax (65) 526-88-59 tel. całodobowy (65) 526-88-08 Administracja Osiedla - ul. Luksemburska 12 e-mail: sekretariat@lsmleszno.com.pl tel. (65) 529-58-49, (65) 529-59-33 Centrala - tel. (65) 529-58-16, (65) 529-57-05
INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMINU
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
LESZCZYŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W LESZNIE W 2020 ROKU

Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Lesznie informuje,
że wobec wprowadzenia w dniu 20 marca 2020 roku na obszarze naszego kraju stanu epidemii, zawieszeniu uległy zaplanowane wcześniej wydarzenia, w tym Walne Zgromadzenie Członków LSM w Lesznie,
które miało się odbyć 17.06.2020 r.
W dniu 31 marca 2020 roku zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępniania i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. Zgodnie z § 3 ust. 4 ww. rozporządzenia, termin dotyczący zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający przedłużony został o 3 miesiące. Wobec tego termin sporządzenia sprawozdania finansowego przez spółdzielnie mieszkaniowe został wydłużony do końca czerwca 2020 r., natomiast termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego do końca września 2020 r.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (zwanej specustawą antykryzysową, Dz. U. z 2020 r., poz. 568), zgodnie z zapisem art. 90 i art. 91 zmieniającej ustawy - termin Walnego Zgromadzenia zostanie ustalony w przeciągu 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii.

Informujemy, że na dzień dzisiejszy nie został wyznaczony nowy termin Walnego Zgromadzenia Członków Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie.
Od 1 lipca 2020 roku w siedzibie LSM w Lesznie przy ul. Sułkowskiego 46 zostanie uruchomione okienko podawcze (wejście od strony kiosku), w którym będzie można złożyć lub odebrać przygotowane wcześniej dokumenty oraz skontaktować się w sprawach niecierpiących zwłoki z pracownikiem konkretnego działu Spółdzielni. Informujemy, że każda osoba chcąca skorzystać z tej formy komunikacji obowiązkowo musi mieć założone jednorazowe rękawiczki i maseczkę.
Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie informuje, że od 1 lipca 2020 roku otwarte zostaną boiska sportowe przy ul. Sułkowskiego i ul. Prochownia. Przypominamy, że od dnia 30 maja 2020 r. place zabaw i urządzenia zabawowe na terenie zasobów Spółdzielni są ponownie dostępne dla użytkowników. Jednocześnie prosimy o odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie zasad higieny i bezpieczeństwa.
Szanowni Mieszkańcy Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie

Zarząd LSM w Lesznie, działając na podstawie decyzji rządowej o stanie zagrożenia epidemicznego, wprowadza znaczne ograniczenia dotyczące bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami.

Od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania spółdzielnia pracuje:
1. Siedziba spółdzielni przy ul. Sułkowskiego 46
    poniedziałek 8:00-16:00, od wtorku do piątku 7:00-15:00
    tel. (65) 529-58-49, (65) 529-58-16, ( 65) 529-57-05, (65) 529-59-33
    adres e-mail: sekretariat@lsmleszno.com.pl
2. Administracja Osiedla przy ul. Luksemburskiej 12
    od poniedziałku do piątku 7:00-15:00
    tel. (65) 526-81-58, (65) 526-88-59, (65) 526-88-08
    Wszystkie dni tygodnia - Dyżury od 15:00-7:00, tel. (65) 526-88-08

Z uwagi na powyższe, obsługa mieszkańców odbywa się WYŁĄCZNIE w formie:
- poczty tradycyjnej lub lokowania korespondencji do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu do siedziby spółdzielni
  przy ul. Sułkowskiego 46 z lewej strony z napisem LSM;
- telefonicznej;
- elektronicznej;
- wydawanie pilnych zaświadczeń po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Wszystkie nieprzewidziane awarie usuwane będą na bieżąco przy udziale pracowników spółdzielni oraz firm zewnętrznych. W przypadku wątpliwości co do tożsamości osób usuwających awarie, prosimy o kontakt telefoniczny ze spółdzielnią w celu potwierdzenia. Przypominamy, że pracownicy spółdzielni posiadają identyfikatory służbowe ze zdjęciem i pieczątką spółdzielni z numerami telefonów.

Jesteśmy przekonani, że nasze Wspólne nasze działania i wyrozumiałość przyczynią się do przeciwdziałania i zwalczania a także zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.
Zarząd Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie, z uwagi na zagrożenie koronawirusem, podjął decyzję o zawieszeniu działalności klubu „Kwadrat” w terminie od 12 marca 2020 r. do odwołania.

Ponadto informujemy, że zostaje również odwołany koncert jubileuszowy pt. „Nauczmy się żyć obok siebie” zaplanowany na dzień 27.03.2020 r. w auli Wyższej Szkoły Humanistycznej przy ul. Krótkiej.